Français 8

Läsåret 2017-2018

Klassens Quizlet-grupp: https://quizlet.com/join/u8XYqbTwu. Här samlar vi de glosor som vi arbetar med. 


Muntligt prov, torsdag+fredag 7-8 december

Förberedelse: Gör häftet "förberedelsematerial: Parler". Öva framför allt på sista sidan "A -  Mon temps libre". Svara på frågorna muntligt, gärna med en kamrat. 

Svar till översättningsövningnen: 

1. Vanligtvis spelar jag fotboll på lördagar
2. Vi tittar på TV varje dag
3. Jag spelar TV-spel två eller tre gånger i veckan
4. En gång i veckan spelar jag pingis
5. På helger tittar jag på romantisk film 
6. Jag spelar golf sedan fem år tillbaka 
7. Jag lyssnar på musik hela tiden
8. Jag läser aldrig böcker
9. Jag spelar nästan aldrig piano
10. Denna helg ska jag köpa en stor hund. 

Prov, fredag 24/11 

Muntligt och skriftligt prov på "Le futur proche" (nära framtid) 

- Kunna böja verbet "Aller" i presens

Öva: https://quizlet.com/_2gcyf4

- Kunna aktiviteterna på Quizlet

Öva: https://quizlet.com/_42dclt

- Kunna skapa futur proche (person + aller i nutid + verb i grundform)

Öva: https://quizlet.com/_3uz7o9

Så här kan jag öva inför provet: 

- Göra övningar i häftet
- Göra övningar i övningsboken: övning 5,6 sida 44
- Göra övningar på Quizlet
- Öva muntligt med kamrater

Le devoir pour vendredi le 10 novembre


Cliquez sur "Chapitre 1C" - travaillez les mots. (Glosläxa utifrån kapitel 1c)


Exempel på presentation av land: 

La Belgique
”Bruxelles, la capitale d’Europe!”

Aujourd’hui, je parle de la Belgique et de la capitale de Belgique (et sa capitale). Le drapeau de la Belgique est noir, jaune, et rouge. C’est une tricolore.

La Belgique est au nord de la France. C’est dans l’ouest de l’Europe. C’est dans l’ouest d’Allemagne. La Belgique a une côte atlantique.

Il y a 10,4 (dix virgule quatre) millions d’habitants en Belgique. Environ 40 pourcent sont francophones. Ils parlent le néerlandais est une minorité parle allemande.

La capitale de Belgique, Bruxelles, est grande. Bruxelles est la capitale d’Europe. À Bruxelles, il y a un monument qui s’appelle l’Atomium.

En Belgique, il y a un roi. Le roi s’appelle… Il y aussi un premier ministre.

La Belgique est connue pour le chocolat, ses moules-frites, la Grand-Place est Tintin. 

Les gaufres (våfflor) sont aussi très bons!

Merci! Vous avez des questions? 


Le devoir pour jeudi le 12 octobre

Le devoir pour vendredi 

Les mots 
droite - höger 
gauche - vänster
tout droit - rakt fram 
tourner - svänga 
avant - innan
après - efter
traverser - korsa 

Les phrases
Tourne / Tournez à droite/gauche
Va / Allez tout droit 

Franska år 8 -  torsdag 8/9 & fredag 9/9

2. Klicka vidare på "1A - Le voyage à Londres". Gör alla övningar som hör till kapitlet och träna på glosorna. Du behöver hörlurar för att göra hörövningarna. 

3. När du känner dig nöjd med övningarna på Övningsmästaren går du vidare till denna länk: 

- Gör alla övningar på den sidan. Du behöver hörlurar för några av övningarna. 

4. Om du inte har tillgång till dator gör du följande övning i boken: 
- Textboken Chez nous 3, s. 24-25. Läs om Belgien och svara på frågorna. 

Bonne fin de semaine! /Sepand

Le devoir pour vendredi le 1 septembre (Läxa till fredag 1 september)

Fais ces exercises dans ton livre d'exercise: (gör följande övningar i din övningsbok)

Ex 3, page 5 - Kolla upp verbböjningar på sida 108 i textboken
Ex 4, page 6 - Kolla upp verbböjningar på sida 108 i textboken
Ex 6, page 7 - Gör korsordet. Ordlista finns längst bak i övningsboken
Ex 7 ,page 7. Skriv talen med siffror  


Questions pour Bruce: 

Choisis un article. Réponds aux questions suivantes: 


1. Dans quel journal l'article a-t-il été publié ? A quelle date ?

2. Y-a-t-il une image assoicée au texte? Comment est-elle présentée?

3. Quelle est le titre?

4. Qui est concerné?

5. De quoi s’agit-il?

6. Quand cela a-t-il eu lieu?

7. Où cela s’est-til déroulé?

8. Comment cela s'est-il passé / pourquoi ? (explication de l'évènement)-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prov i läs- och hörförståelse, måndag 22/5.
 - Test de compréhension écrite et orale, lundi le 22 mai

Tema: La nourriture (mat)
Texter:
- p. 48-49 (Chez nous 3, textbok)
- p. 51 "La cuisine suédoise"
- p. 52-53 "La Suède"
- instruktioner till podcast-uppgiften. Gå igenom texter och frågor kopplade till uppgiften.


Le passé composé - du ska kunna förstå le passé composé i talad och skriven franska.


Öva extra inför provet med hjälp av dessa länkar:


Compréhension écrite (läsförståelse):
Nivå A1: (lätt/medel)
- http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-ecrite-a1-a2-b1-b2/
- http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/21/preparationdelf/440.html


Nivå A2: (medel/svår)
- http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-ecrite-a1-a2-b1-b2/


Compréhension orale (hörförståelse):
Nivå A1+A2:
- http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-orale-a1-a2-b1-b2/


A1: http://www.bonjourdefrance.com/index/indexappdeb.htm
A2: http://www.bonjourdefrance.com/index/indexappelem.htm


Bon courage et à lundi!

Delkurs: La nourriture et les vacances (v. 18-21)

Om du har missat lektionen: Läs och förstå s. 48, gör uppgift 1-4 s. 78-79 (öb)

Vecka 12, 13,14

Travail individuel


Lundi le 3 avril
Vi fortsätter att förbereda oss inför podcasten om fransk mat. Fyll på med ord och fraser genom att arbeta med denna sida: (Lyssna, läs, arbeta med texten, svara på frågor)
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/les_repas.html


Med engelsk översättning (klicka på orden för översättning)
http://lingro.com/translate/http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/les_repas.html
När ni förstår texten och har svarat på frågorna börjar ni skriva på ert manus.


Lundi le 27 mars
https://urskola.se/Produkter/181647-Alors-demande-!-La-nourriture


https://docs.google.com/document/d/1dzgi7P08c9EBaL6PItK5o4fJEi9FuSI9wdWDDQ97RLo/edit?usp=sharing


Faire un podcast sur la nourriture francaise


Ur arbetsblad - la nourriture francaise


Travail individuel

Instructions pour le contrôle, mercredi le 8 mars. (Instruktioner inför provet onsdagen 8 mars. Klicka på länken)

Le devoir pour mercredi le 1er mars

Öva på personligt pronomen som direkt objekt: le, la, l', les (s. 42 i textboken, s .74 i övningsboken)


Exempel:
Je vois Cissi --> Je la vois
J'aime la baguette --> Je l'aime
Je préfère le foot --> je le préfère
Je cherche les livres --> je les cherches


Le devoir pour mercredi le 15 février 

 • Läs texten "Mon premier amour" på sida 40. Du ska kunna följande ord/uttryck: 

Cet été là
Je tombe amoureux 
en colonie de vacances 
au bord de la mer 
sud-ouest 
deuxième 
inséparables
on nage (nager) 
châteaux de sable 
les trois semaines passent vite 
je pleure (pleurer) 
tu promets de (promettre)

Le devoir pour mercredi le 8 février (Läxan till onsdag 8 februari)

 • Gå igenom dina anteckningar om de regelbundna verben finir (att sluta), choisir (att välja) samt det oregelbundna verbet vouloir (att vilja). 

              FINIR            CHOISIR           VOULOIR

Je           finis               chosis                veu
Tu          finis                choisis               veux
il/elle       finit                choisit                veut
nous      finissons         choisissons        voulons
vous      finissez           choisissez           voulez
ils/elles finissent           choisissent         veulent 

 • Du ska kunna böja dessa tre verb i presens. Tänk på att finir och choisir har samma böjningsmönster.savoir plus sur moi = veta mer om mig
encore de l'eau = mer vatten
acheter = köpa
gagner = vinna
me voir = se mig

Lundi le 6 février - le cours est annulé! (Måndagslektionen är inställd) 


http://meetingwords.com/2zILdiPPmQ 

Le devoir pour mercredi le 1er (premier) février

Les devoirs pour lundi le 23 janvier 

 • Lire et comprendre le texte "Tout est bien qui finit bien" à la page 36
  (Läs och förstå texten på sidan 36)
 • Les mots de la semaine: (veckans glosor)
  Tout est bien qui finit bien
  Elles préparent
  Les Sheah sont invités
  Samir vient (venir)
  Se marie avec (se marier avec)
  on n'a rien à se dire
  Comment ca?
  avenir (m)
  à tout à l'heure
  dans cinq minutes 

Les devoirs pour lundi le 16 janvier 

Gör nästa övning i arbetsbladet till Amour-klippet. Gör övningen i ett Drive-dokument och dela med sepandlarare@gmail.com 

Le 11 janvier - 8h15-9h30 

1. Prends un ordinateur 


3. Réponds aux questions 1a-1d 

4. Regarde le clip encore une fois et réponds aux questions

Les devoirs pour mercredi le 30 novembre 

Choisis 10 mots dans le texte (p. 42, "Je t'aime")  que tu ne connais pas (Välj 10 ord i texten som du inte känner till). 

Note les mots dans ton cahier et traduis. (Skriv ner dem i skrivboken och översätt) 
Écris les mots choisis sur cette page. (Skriv orden i kommentarsfältet längst ner)

Fais 10 propre phrases avec les mots (une phrase par mot). (Skriv 10 egna meningar med orden - en mening per ord). 


Mercredi le 23 novembre 8.15-9.30 

Votre professeur est malade aujourd'hui :( Il reste à la maison. (Er lärare är sjuk idag. Han stannar hemma)

Voilà ce que vous allez faire aujourd'hui au cours de francais: (Det här vad ni ska göra idag på fransklektionen) 

 • Ouvrez le livre de texte à la page 32. (Chapitre 2a)
 • Écoutez et lisez le texte "Je t'aime". (klicka på länken för att lyssna)
 • Travaillez à deux. Lisez les dialogues à haute voix. (jobba två och två, läs dialogerna högt)
 • Traduisez le texte en suédois par écrit individuellement sur l'ordinateur, sur Google Drive. Partagez la traduction avec sepandlarare@gmail.com
  (Översätt texten individuellt till svenska skriftligt på datorn, i Google Drive. Dela texten med sepandlarare@gmail.com). Försök att översätta utan att titta i ordlistan (s. 132). 
 • Cliquez sur ces liens et faites les exercises:
  Exercise 1 - glosor 
  Exercise 2 - lucktext 
  Exercise 3 - lucktext 
Les devoirs pour lundi le 28 novembre (Läxa till måndagen 28 november) 

Du ska kunna böja verbet POUVOIR (att kunna) i presens. 

Je peux                          jag kan
Tu peux                         du kan
Il/elle/on peut                han/hon/man/vi kan
Nous pouvons               vi kan 
Vous pouvez                  ni kan 
Ils/Elles peuvent            de kan  

Klicka på följande länkar för att öva: 

Activité supplémentaire: (Extraövning)
Écoute et travaille sur "Arbetsblad" http://urskola.se/Produkter/140253-L-amour-Chagrin-d-amour 

À bientôt! /Sepand

V. 46 

Prov på kapitel 1a, 1b, 1c i Chez nous, onsdagen 16 november. 

V. 45 - Les devoirs pour mercredi le 9 novembre 

Les pronoms possessifs (possessiva pronomen) 

Du ska kunna använda de possessiva pronomen som står på sida 28 i textboken: 

mon/ma/mes
ton/ta/tes
son/sa/ses 
notre/nos 
votre/vos 
leur/leurs 

Regler för possessiva pronomen finns på s. 105 i textboken. 

V. 39-40 

Les devoirs pour lundi le 1er octobre
Écris un court récit avec l'aide de ces mots/phrases: (skriv en kort berättelse med hjälp av dessa ord/fraser. Skriv i bloggen, längst ner på denna sida. Läs mitt exempel för inspiration!)

Tu trouves les mots dans le texte "Le rendez-vous", à la page 18 (Chapitre 1b).
La traduction à la page 129. (översättning, s. 129)

Un/le rendez-vous

Devant
Une/la montre
Il/elle est pressé(e)
Il/elle ne sait pas
C’est la panique 


V. 37 

- les devoirs pour mercredi le 14 septembre 
Conjugaison du verbe PRENDRE au présent de l'indicatif (kunna böja verbet PRENDRE i presens)

För er som var borta på måndagslektionen:
- Gör uppgift 10a-d, s. 23-24 i övningsboken. 

- les devoirs pour lundi le 12 septembre 

Les moyens de tranport = transportmedel

Du ska kunna stava och använda alla transportmedel på sidan 15 i textboken (förutom "en car").
Gör övning 5, s. 19 i övningsboken för att öva.


Les devoirs pour lundi le 5 septembre

Répétetition des verbes: AVOIR et ALLER au présent de l'indicatif. (Läxan är att kunna böja verben AVOIR och ALLER i presens)

Cliquez sur les liens pour réviser. (Klicka på länkarna för att öva). 

V. 35
Vi fortsätter med repetitionshäftet.

Läxa: Les jours de la semaine, les mois et la conjugaison du verbe être au présent indicatif

V. 34
Bonne rentrée les quatrième!
Vi repeterar franskan från tidigare årskurser.

Läxa: böjning av er-verb + klockan


13 kommentarer:

 1. Sara a rendez-vous avec Neymar devant le Camp Nou. Elle regarde sa montre. Oh la la! Il est déjà huit heures! Elle est super pressée. Mais où se trouve le Camp Nou? Elle ne sait pas. C’est la panique!

  SvaraRadera
 2. Salut Sepand! Voici mon petit récit. Ciao!

  SvaraRadera
 3. Frédéric être rencontrer un ami dans une rue de Stockholm où il ne suis jamais allé, à onze heures du matin. Il est de dix à onze heures du matin et il ne sait pas où il va.
  C´est la panique!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 4. la montre et il est une heure et demie. Je regarde la télévision. Noo moi préférée télévision avoir commencer trois heures et deux, Je panique!. Moi copain regarde la télévision. son préférée télévision commencer il est une heure et demie.

  SvaraRadera
 5. David joue sur le ordinateur. Il regarde sa montre. Il est trois heures dix. Merde! Mon bus arrive à trois heures quinze! Je dois aller. C´est la panique!
  -Noa 8D

  SvaraRadera
 6. Merci Bella, Sebastian et Noa pour vos récits!

  SvaraRadera
 7. Lova a rendez-vous avec son frère Samuel devant l'école a deux heures a l'après- midi. Elle regard la monte, elle est en retardnet très pressée. C'est la panique! Mais quand elle arrive il n'est pas la. Elle lui téléphone.
  -Ou est tu?
  -Désolée, moi aussi suis en retard, il répond. //Lova

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. Amoureux
  Sûrement
  Cette
  Certainement
  Penses
  Attends
  Dis
  Timide
  Si
  Possible

  SvaraRadera
 10. Amoureux
  Sûrement
  Monde
  Certainement
  Penses
  Comprends
  Attends
  Quelqu´un
  Timide
  Même

  / Noa

  SvaraRadera