Français 6

Bonjour et bienvenue à la classe de francais! (Hej och välkomna till franskaklassen!)På denna sida kan ni se vad vi arbetar med just nu samt vilka läxor ni har. 

V. 12 - Prov kapitel 1-3 i Chez Nous 14 mars


V. 49 -  le devoir pour vendredi le 8 décembre 

På onsdagslektionen fick eleverna instruktioner till portfoliouppgiften "Ma famille". Vi läste och arbetade med en text som handlar om familjen och eleverna fick ringa in familjeorden. 

Läxan till på fredag är att kunna börja verbet Avoir (att ha) och être (att vara) i dessa former: 

Avoir
J'ai = jag har
Tu as = du har
Il/elle a = han/hon har 

Être
Je suis - jag är
Tu es - du är
il/elle est - han/hon är 


V. 47 -  le devoir pour vendredi le 22 novembre

Öva på dessa familjeord: 

https://quizlet.com/166183108/la-famille-slaktord-flash-cards/ 
V. 45 -  le devoir pour mercredi le 15 novembre


Läxan till onsdag nästa vecka är att kunna de färger som finns på denna sida:
Gör olika övningar genom att klicka på rutorna högst upp på sidan. Maila mig om ni inte förstår på sepand.doroudian@skola.uppsala.se 


https://quizlet.com/150495320/les-couleurs-flash-cards/ 


V. 45 -  le devoir pour vendredi le 25 octobre

Läxan till fredag är dessa glosor: 

Les couleurs - färgerna
j'aime            - jag gillar 
je n'aime pas - jag gillar inte
bleu               - blå
orange            - orange
rouge             - röd 
noir               - svart 

Orden finns på s. 46-47 + 113 i Chez nous 1. 


V. 43 - le devoir pour mercredi le 25 octobre

Du ska kunna berätta om din dag utantill. 
Frivillig läxa: läs sidorna 44-45 i boken och svara på frågorna. 

V. 42 - le devoir pour mercredi le 18 octobre

L'heure - klockan. Se anteckningar från lektionen. (Hela klockslag + "il est midi"). 

V. 41 - le devoir pour vendredi le 13 octobre

Uttryck hämtade ur "La journée de Karim", s. 39

Je suis - jag är 
J'ai       - jag har 
je mange - jag äter
je dors    - jag sover

V. 41 - le devoir pour mercredi le 11 octobre

Les chiffres 10-20. Du ska kunna uttala, och skriva siffrorna 10-20. Lyssna på uttal på denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY   

dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt 

Detta ingår inte i läxan: 
Om du vill lära dig fler siffror, kan du titta på denna video: 

V. 40 - le devoir pour vendredi le 6 octobre

Ord och uttryck hämtade ur kapitel 2c - Il est quelle heure? på sidan 38. Öva genom att förhöra varandra, både muntligt och skriftligt.

le salon - vardagsrummet
un film - en film
la télé - TV:n
il est quelle heure? - vad är klockan?
pourquoi? - varför?
j'ai un match de foot - jag har en fotbollsmatch
je suis en retard - jag är sen
V. 39 - le devoir pour mercredi le 27 septembre (Läxa till onsdag 27/9)

Läs s. 32-33 i Chez nous och gör dessa uppgifter i läroboken: 
- 1a, s. 34
- 2, s. 34 
- 3, s 35
- 5, s. 36

Bilder från lektionen 22/9

V. 38 - le devoir pour mercredi le 20 septembre 

Regarde (titta på) ce clip sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY  

Titta på klippet och öva gärna på siffrorna 1-20. Inget läxförhör på onsdagslektionen. 

V. 37 - le devoir pour vendredi le 15 septembre

Glosläxa med ord plockade från s. 26-27 i boken

HUMAINS
Un garcon --> un homme
une fille    ---> une femme 

ANIMAUX
un chien - en hund
un chat - en katt 


v. 35 - läxa till onsdag

Kunna stava och säga siffror 1-10

1. Un
2. Deux
3. Trois
4. Quatre
5. Cinq
6. Six
7. Sept
8. Huit
9. neuf
10 dix
_________________________________________________

V. 19 - le devoir pour jeudi le 11 mai

- Faites exercise 7 à la page 79 (Chez nous 1). (gör övning 7, s. 79).
.
Numéros 11-20 frivilligt

V. 17 - le devoir pour jeudi le 27 mars

 • Apprendre les jours de la semaine (lära sig veckodagarna)
- lundi
- mardi
- mercredi
- jeudi
- vendredi
- samedi
- dimanche


 • apprendre ces verbes à l'infinitif (lära sig dessa verb i grundform)
- Jouer au tennis (spela tennis)
- Jouer au foot  (spela fotboll)
- Faire du cheval (rida)
- Faire du judo (gå på judo /utöva judo)
- Faire du jogging (jogga)


V. 12 - le devoir pour jeudi le 23 mars

 • Fais une description de ton animal doméstique. (beskriv ditt husdjur)
1. Dessine l'animal (rita djuret)

2. Remplis la liste (nom, âge, couleur, habite, aime, n'aime pas). Fyll i listan.

3. Écris une présentation sur ton animal. Skriv en kort presentation av ditt husdjur på baksidan av pappret. Ta hjälp av texterna på sida 59 i Chez Nous 1.


À jeudi! /Sepand

Lektionsplanering, torsdag 23/3


v. 11 - Les mots pour jeudi le 16 mars

Lisez le texte "Tu aimes les animaux" (page 58) et apprenez les mots à la page 114 (Tu aimes les animaux -> peut-être)


(Läs texten "Tu aimes les animaux" och lär dig de förkryssade orden på sida 114)

v. 9 - le devoir pour jeudi le 2 mars

Förbered dig inför muntlig redovisning av din dag. Öva genom att berätta om din dag med hjälp av dina egna bilder.


v. 3 - le devoir pour jeudi le 19 janvier 

Läxan till torsdag är ikryssade glosor på sidan 111 i Chez nous 1:

dans la rue
il y a
aussi
un scooter
une table
devant
le café
naturellement
c'est moi
regarde
c'est
maman
le chien
le chat
mais
et ca?

V. 49 - le devoir pour jeudi le 15 décembre (Les mots de noël)

Läxan är att lära sig dessa ord: 

Noël - jul 
vacances de noël - jullov
réveillon de noël - julafton 
la Saint-Sylvestre - nyårsafton 
jour de l'an            - nyårsdagen
joyeux noël          - god jul 
bonne année         - gott nytt år
fin des vacances  - lovets slut (slut på lovet) 

Öva på att säga: 

Le vingt-et-un décembre c'est les vacances de Noël - (den 21 december är det jullov)

Le vingt-quatre décembre c'est le... 

Le trente-et-un décembre c'est le... 

Le... 

20 - vingt
21 - vingt-et-un
22 - vingt-deux
23 - vingt-trois 
24 - 
25
26
27
28
29
30


V. 47 - Les devoirs pour jeudi le 24 novembre (läxan till torsdag 25 november)

Du ska kunna klockslagen i rutan på sida 49 i läroboken. 

Exempel: 
Klockan är ett                        Il est une heure 
Klockan är fem                      Il est cinq heures 

Klockan är kvart över ett      Il est une heures et quart (direkt översatt: klockan är ett "och kvart")
Klockan är kvart över fem    Il est cinq heures et quart (klockan är fem "och kvart")

Klockan är halv två               Il est une heures et demie (klockan är "ett och halv")
Klockan är halv sex              Il est cinq heures et demie 

Klockan är kvart i två           Il est une deux heures moins le quart (klockan är "ett minus kvarten")
klockan är kvart i sex           Il est six heures heures moins le quart 
Sarah Regarde Marc, voici une photo de toute ma famille.
Titta Marc, här är ett foto på hela min familj

Marc Elle est grande. Là, c’est qui ?
Hon är stor. (Hon) där, vem är det?

Sarah C’est ma mère. Elle s’appelle Odile et à côté à droite c’est mon père, Pierre.
Det är min mamma. Hon heter Odile och bredvid, till höger, är det min pappa, Pierre.

Marc Et les personnes à gauche. Qui est-ce ?
Och personerna till vänster? Vilka är det?

Sarah Ce sont mes grands-parents. Mon grand-père Georges et ma grand-mère Marie.
Det är mina far/morföräldrar. Mon farfar/morfar Georges och min mormor/farmor Marie.

Marc
Et qui est ce monsieur ?
Och vem är denna herre/man?

Sarah C’est mon oncle Claude avec ma tante Nathalie.
Det är min farbror Claude med min faster/moster Nathalie

Marc Et là, c’est ta soeur ?
Och där, är det din syster?


Sarah Oui, c’est ma petite soeur, Melissa. Elle joue avec mon cousin. Il s’appelle
Ja, det är min lillasyster, Melissa. Hon leker/spelar med min kusin. Han heter Daniel. 

Les devoirs pour jeudi le 10 novembre

Lär dig dessa glosor: 

Ma mère                 min mor
Mon père                min far
Ma soeur                min syster
Mon frère               min bror
Ma grand-mère      min mormor/farmor
Mon grand-père    min morfar/farfar
Ma tante                min faster/moster
Mon oncle             min farbror
Ma cousine           min kusin (kvinnlig)
Mon cousin           min kusin (manlig)

Frivillig uppgift över lovet, v. 44

Regardez ce film sur le verbe AVOIR: http://urskola.se/Produkter/196336-Alors-parle-!-Avoir 

Faites les exercises: http://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/197000-197999/197901-3_68010440804_alors_parle_arb.pdf 


 • Ladda hem dokumentet. 
 • Öppna det i pdf-format. Klicka på ikonen från vänster (under "redigera). 
 • Skriv i dokumentet.
  VRAI = sant            FAUX = falskt V. 43 - Les devoirs pour jeudi le 27 octobre

Rätta din egen diagnos med hjälp av facit.

V. 39-40 - Les devoirs pour lundi le 1er octobre 

Läxan till måndag 1 oktober är att välja ut 10 saker som finns i klassrummet, som du sedan presenterar i grupp. 
Orden finns på sida 33 samt sida 134 i boken (Bon voyage). Översättning finns på sida 134. 

Exempel på saker man kan presentera: 
Un élève
une fille 
un garcon 
une table 
une chaise 
un professeur 
un tableau 
un cartable 
un cahier 
un livre 
un classeur 
une trousse 
une calculette 
un agenda 
une trousse 
un stylo-bille 
un feutre 
un crayon 
une gomme 
un trombone 
un taille-crayon 

Titta gärna på denna youtube-länk för inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=098Xf9d-Ntw 

V. 38 - Les devoirs pour jeudi le 22 septembre (läxan till torsdag 22 september)

 • Läs dialogerna på sida 20—21 tyst för dig själv och högt med en kamrat flera gånger.
 • Glosor a): orden på sida 23 (i de blåa rutorna)
 • Glosor b): Siffrorna 10-20

V. 37 

 1.  Les devoirs pour jeudi le 12 septembre (Läxan till måndag 12 september) a) Läs Cirque Magique A högt på sida 19 och arbeta med förståelse av texten. (ordlista s. 18)
  b) Les nombres 10-20 (siffrorna 10-20)
  10 - dix
  11 - onze
  12 - douze
  13 - treize
  14 - quatorze
  15 - quinze
  16 - seize
  17 - dix-sept
  18 - dix-huit
  19 - dix-neuf
  20 - vingt

  Öva på siffrorna med hjälp av denna länk!
  https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY 
 2. Les devoirs pour jeudi le 15 septembre (Läxan till torsdag 15 september) Fortsätt att arbeta med Cirque Magique A. Lär dig följande ord och uttryck:

  - Bienvenue à l'école
  - Voici
  - le professeur
  - je suis suédois/suédoise
  - je suis de Suède (välj valfritt land)
  - ma mère (une mère)
  - mon père (un père)
  - tu parles francais?
  - un peu
  - mon amie (une amie)
  - mon ami  (un ami)

Les devoirs pour lundi le 5 septembre (läxan till måndag 5 september)

 • Gör klart övning 1 (s.13), 2 (s.14), 3 (s.14), 6 (s.15)

V. 35: Läxa till torsdag:
- Les nombres 0-13 - uttala, och skriva
- Kunna säga och skriva vad du heter och var du bor samt ställa frågor om detta. 

Bonjour!
Je m'appelle X.                       
J'habite à Uppsala, en Suède 

-Tu t'appelles comment?
- Tu habites où?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar